Szent Márton nap: Európa szerte ünneplik a szentet

Kép: mkenyaujerumani.de

Szent Márton napja Németországban

 Általában november 11-én Németország utcáit megvilágítja az a sok lámpás, amelyet a gyerekek hordanak az éves Szent Márton-napi körmeneteken. Országszerte máglyát gyújtanak a városok terein, és az ünneplők libát és vörös káposztát esznek.

A fényes körmenetek Szent Mártont ünneplik, és a sötétséget távol tartó szent fényt szimbolizálják. Ezek az ünnepségek azt a reményt és hitet tükrözik, amelyet Szent Márton tettei inspiráltak. 

A Szent Márton-nap Franciaországból származik, és Európa-szerte elterjedt. Nemcsak Szent Mártont ünnepli, hanem az agrárév végét és a betakarítás végét is. Az adventi időszak egy 6. századi keresztény hagyományból ered, amely szerint a hívők Szent Márton napjától január 6-ig, a Három Bölcs ünnepéig böjtölnek.

Németországban Szent Márton előestéjén máglyát gyújtanak, és ünnepeket tartanak. A hagyományos étel a sült malac. A körmenetek az utcán zajlanak, általában egy templomtól indulnak, és egy nyilvános térre vezetnek, ahol máglyát gyújtanak. A körmenet elején általában egy lovas Szent Mártonnak öltözött férfi áll, utána a gyerekek és a szülők gyertyákkal megvilágított papírlámpásokkal.

Valószínűleg a libákkal teli istállóban rejtőzködő Szent Márton története ihlette, hogy este sült libát vagy Martinsgans- t szolgálnak fel más hagyományos ételek mellett: vörös káposzta, gombóc és a Martinshörnchen  nevű péksütemény.

 Katona, szerzetes és püspök élete során Szent Mártont csodákkal és furcsa eseményekkel hozták kapcsolatba, amelyek befolyásolták Szent Márton napjának mai ünneplését. A szent védőszentje Franciaországnak, Burgenland tartománynak és Magyarországnak.

Katona élet

Martin i.sz. 316-ban vagy 334-ben született Savariában, Pannónia régiójában (a mai Magyarországon), de Észak-Olaszországban nőtt fel.

Apja jómódú, pogány katonatisztként szolgált, s jutalomból Itáliában kapott birtokot, a család így ott telepedett le. Gyermekként Ticinumban (ma Pavia) nevelkedett. 12 évesen úgy döntött, felveszi a kereszténységet. Szülei ezt nem nézték jó szemmel. 15 évesen apja akaratára belépett a hadseregbe, fiatal kora miatt 4 évig egy kiképző egységnél szolgált, majd 19 évesen lett legionárius.

341-ben barbárok támadtak Galliára. Az uralkodó személyesen biztatta katonáit és megajándékozta őket. Márton nem akarta elfogadni az ajándékot: eddig a császárt szolgálta, mostantól Istent akarja szolgálni: „Krisztus katonája vagyok, nem szabad harcolnom". Az uralkodó gyávasággal vádolta meg, válaszul Márton másnap fegyverek nélkül akart a csatába indulni. Az ütközet végül is elmaradt, a frank uralkodó békét kért a császártól. Martint szabadon engedték.

A feljegyzések megemlítik segítőkészségét és jóindulatát. Az az eset, amely mindenki számára a legemlékezetesebb, szintén Szent Márton katona korában történt. Amikor galliában (Franciaország) Amiens városa felé közeledett, találkozott egy meztelen koldussal,  akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Martin kettévágta lovaglóköpenyét, és a felét a koldusnak ajánlotta. Aznap este Mártonnak látomása volt Jézusról, aki a köpenyét szorongatta, és azt mondta az angyaloknak, hogy Martin adta neki. Egyes változatokban arra ébredt, hogy a köpenyét ismét egészben találta. Ez a tapasztalat elég volt ahhoz, hogy megerősítse a keresztény hitbe vetett hitét, és röviddel ezután megkeresztelkedett.

Márton ezután, 341-ben kilépett a hadseregből, és Poitiersbe ment. 355-ben Juliannus császárral Galliába ment, majd visszatért szülei földjére. Édesanyját megkeresztelte, de apja megmaradt pogánynak.

Kép: www.iamexpat.de

Élet szerzetesként

Miután elhagyta a hadsereget, Márton a szentháromságos kereszténység követője lett (az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben való hit három különálló entitás, de lelkileg egy erő). Miután a császári udvarban nézeteltérés támadt a keresztény hiedelmek miatt, száműzték Illíriából, és remeteként egy szigetre költözött. Az egyik legendája arról szól, hogy Martin hogyan betegedett meg egy hunyornövény evésétől, a halál küszöbén imádkozott, és csodálatos módon meggyógyult.

Végül visszatért Galliába, és remetelakot létesített ott, amely sok keresztény megtérőt vonzott. Kolostorának helyén a Ligugè-apátság, Európa legrégebbi ismert kolostora fejlődött. Martin továbbra is utazott és prédikált Galliában, és sok történet szól arról, hogy utazásai során milyen csodákat tett – egy alkalommal három embert is feltámasztott a halálból.

Élet püspökként

371-ben Martint megtévesztették Tours városába. Hívták, hogy segítsen a betegeken, de megérkezésekor a templomba vitték és püspökké szentelték. A történetek szerint Martin megpróbált elbújni egy libákkal teli istállóba, de a gágogásuk elárulta őt. Ezért esznek mindenhol Szent Márton napján libát.

Szent Márton a történelem során, a jó keresztény élet mintájává vált. Katona volt, aki amit csak tudott, odaadott a szegényeknek, katonai szolgálatot vállalt, szorgalmasan teljesítette a parancsokat, tisztelte a világi hatalmat. Az igazságosság, a tisztesség és a jámborság mintaképe lett. 

Szent Márton 397. november 8-án halt meg, de november 11-én temették el. Ezért ünnepeljük napjainkban, november 11-én Szent Márton napját. Az 5. század végén is tisztelték.

A latin költő, Ventantius Fortunatus , maga is szent, híresen kijelentette:

                                       „Ahol Krisztust ismerik, Mártont tisztelik".

Szent Mártont, a franciaországi Candes-St-Martin remeteségében temették el. Az épület azonban túl kicsi volt ahhoz, hogy befogadja a vonzott zarándokok hatalmas tömegét. Így amikor Perpetuus Tours-i püspök hivatalba lépett 461-ben, bazilikát építetett Szent Mártonnak, szarkofágját pedig az oltár mögé temette. 

 "Szemét és kezét folyton az ég felé fordította, és fáradhatatlan lélekkel szüntelenül imádkozott. Mindig hanyatt feküdt, s mikor a papok kérlelték, hogy oldalára fordulva könnyebbüljön meg egy kicsit, azt mondta: „Hagyjátok, testvéreim, hagyjátok, hadd nézzem inkább az eget, semmint a földet, hogy lelkem az Úr felé táruljon." Ezt mondva meglátta, hogy az ördög is ott van. „Mit állsz itt, te kegyetlen bestia? – szólt rá. – Semmi szennyet nem találsz bennem. Ábrahám kebele fogad be engem!" ( Legenda Aurea)

 A hagyomány szerint Márton a pannonhalmi várhegy mellett született 316-ban vagy 317-ben. Ez a magyarázata annak is, hogy a pannonhalmi bencés monostort és a bazilikáját Szent Mártonnak szentelték, bár a XX. században bebizonyosodott, hogy Márton szülőhelye a mai Szombathellyel azonos. Másrészt a középkorban a tours-i püspök a királyi hatalom, a királyság védőszentjévé vált, így Szent István király a lázadó Koppány elleni csatájában az ő támogatását kérte. A győzelem után Márton az Árpád-ház, majd a magyar királyok patrónusa és Magyarország védőszentje lett.

A A 2016- os évet Szent Márton emlékévnek nyilvánította a magyar kormány, születésének 1700 éves évfordulója alkalmából.
Szent Márton sírja Toursban
Egy mese Indiából:
A havasi gyopár legendája

Kapcsolódó bejegyzések

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://titihajnalka.eu/