Auroville: az emberi egység indiai paradicsoma

A videóban bemutatott aranygömb, a Matrimandir az Auroville-i központ szent épülete. Az épület a lakosok és a látogatók számára egyaránt nyitva áll, egy csendes meditáció erejéig, amit a helyiek "Auroville lelké"- nek is neveznek.

 A dél-indiai Poduccseri melletti Auroville a világ egyik legismertebb spirituális központja. A település egyben olyan jövőváros, ahol több mint negyven éve azon dolgoznak, hogy megalkossák az élet, a létezés új modelljét. A planetáris tudat regionális központjában az egyetemes emberiséghez szóló üzenetként, példamutatásként fogják fel, amit megteremtenek, ezért is nevezik az új települést így: Auroville Universal City.

Mira Alfassa – akit később az Anyaként ismertek – alapította a várost 1968-ban. A városalapítási kísérlet célja az emberi egység és a megértés, az új tudatosság és a fenntartható fejlődés elősegítése. 

A következő célokat tűzték ki maguk elé a város létrehozói:

-A helybéli lakosság együtt fejlődése a várossal.

-A fiatalok tanítása, oly módon, hogy a mélyebb valójuk előtérben maradhasson.

- Hatalmi struktúrák nélküli társadalmi élet szervezése.

-A szépség megjelenítése az élet minden területén.

-Az elérhető természeti források tudatos, bölcs és igazságos felhasználása.

-Gyógyítás és a gyógyító energiák felkeltése.

-Az anyaföldhöz való igaz alkalmazkodás, viszonyulás.

- Az újonnan felfedezett valóságok művészi kifejezése.

Kép: yogasat.ro

 Auroville lakosainak száma a tervek szerint mintegy 50 000 lesz, jelenleg 2500-an lakják, akik több mint harminc országból érkeztek. A város, amelynek energiaszükségletét megújuló energiaforrásokból igyekeznek előteremteni, négy zónára osztott: kulturális-, ipari-, nemzetközi- és lakónegyedre. Ezek mintegy megjelenítik az ember négy alapvető tevékenységét a társadalomban a kultúrától és oktatástól a munkáig és közigazgatásig. A nemzetközi zóna az a hely, ahová a különböző országok, nemzetek felépíthetnek egy pavilont, hogy bemutassák saját kultúrájukat.

A város chartájában ez áll:

  1. Auroville nem függ senkitől és semmitől, csak az emberiségtől magától. De aki Auroville-ben él, annak önként az Isteni Tudatot kell szolgálnia.
  2. Auroville a véget nem érő tanulás és tanítás, a folyamatos fejlődés és a kortalan fiatalság városa lesz.
  3. Auroville a múlt és a jövő közötti híd kíván lenni, készen arra, hogy megjelenítse a jövőt.
  4. Auroville az Emberi Egység megtestesülésének színhelye lesz az anyagi és szellemi kutatások által.
Kép: www.sriaurobindoashram.org

 Sri Aurobindo (1872 - 1950) és Mirra Alfassa (1878 - 1973), később az Anya néven fejlesztették ki az integrált jógát (kb. 1910-1926).

Sri Aurobindo 1872. augusztus 15-én született Kalkuttában. Angliába küldték, de 1893-ban visszatért Indiába. A Baroda Főiskolán francia és angol professzorként dolgozott. 1901-ben feleségül vette Mrinalini Bose-t. 1906-ig kiterjedten tanulmányozta a szanszkrit és más indiai nyelveket, és asszimilálta az indiai szellemi kultúra gazdag örökségét.  A legtöbb vers, színházi előadás, kulturális és politikai esszé, amelyeket Sri Aurobindo ebben az időszakban és az azt követő években írt, később könyveként jelenik meg.

1906-tól 1909-ig csatlakozott az India függetlenségét célzó politikai mozgalomhoz. Ez idő alatt a jóga gyakorlásához fordult. Mélységes belső tapasztalatok után 1910-ben befejezte politikai életét és a Dél-Indiában lévő Pondicherrybe ment, hogy kidolgozza az integrált jógát.
Az integrált jóga egy olyan módszer,  amely lehetővé teszi az ember számára, hogy tovább bővítse tudatosságát, hogy felismerje lelkét és lelki valóságát, majd átmenjen a mentális szintje fölé annak a tapasztalatnak, amit Sri Aurobindo a Supramentalnak hívott. 

A megvalósítás végül a béke, a szeretet és az emberi egység tartós megnyilvánulásához, valamint új és futurisztikus evolúciós lehetőségek megnyitásához vezet.

Az Anya / Kép:i.ytimg. com

 Mirra 1878. február 21-én született Párizsban, a Boulevard Haussmann 62. szám alatt. Apja, Maurice török-perzsa származású volt, szakmája szerint bankár; az anya Mathilde Ismaloum Egyiptomból jött. Mirának volt egy idősebb testvére, Matteo. A család egy évvel korábban emigrált Franciaországba. 

Rendkívül tehetséges gyermek volt, aki kiváló festőművész és zenész lett, korai gyermekkorától kezdve számos belső tapasztalattal rendelkezett. Harmincas éveiben Algériában Max Theon feleségeként, Alma mellett dolgozott, aki magas fejlettségű médium volt. Párizsba való visszatérése után az anya több különféle szellemi kereső csoporttal együtt dolgozott.

1914. március 29-én először jött Puducherrybe, második férjével , ahol találkozott Aurobindóval. Ott azonnal felismerte őt mint mentort, akivel korábbi látomásai során találkozott, és tudta, hogy jövőbeli munkája csakis az ő oldalán lehet. 1920-ban végül letelepedett  az ashramba . Miután Sri Aurobindo 1926. november 24-én teljes mértékben elvonult a nyilvánosságtól, ő volt felelős az ashram szervezéséért, és 1950-es halála után átvette a vezetést. 

Mirra Alfassa volt az első olyan nyugati ember, akit guruként imádtak Indiában .

1952-ben létrehozta a Sri Aurobindo Nemzetközi Oktatási Központot, hogy létrehozzon egy újfajta oktatást az indiai fiatalok számára. 1968-ban megalapította az Auroville nemzetközi települési projektet, amely még szélesebb területe lett Sri Aurobindo egyéni és kollektív elképzeléseinek megvalósítására tett gyakorlati kísérletekhez, előkészítve az utat az egész föld fényesebb jövőjéhez.

Az Auroville- i virág 

Idézet az Anyától:

"Bátorság! Halljátok meg azt a tanítást, melyet első sugaraival a felkelő nap hoz le a földre minden reggel. Ez a remény tanítása, a vigasztalás üzenete.

Ti, akik sírtok, akik szenvedtek és reszkettek, akik nem mertek hinni betegségetek végében, a gyötrelmeitek befejezésében, nézzétek: nincs éjszaka hajnal nélkül, és akkor virrad fel a nap, amikor a legnagyobb a sötétség; nincs az a köd, melyet a nap nem eloszlatna el, nincs az a felhő, melyet ne aranyozna be, nincs az a könny, melyet ne szárítana fel, nincs az a vihar, melyet ne követne ragyogó diadalmas szivárványa; nincs az a hó, melyet ne olvasztana el, és nincs az a tél, melyet ne változtatna sugárzó tavasszá. "

Kitalálós kifestő
Óvónéni üzenete

Kapcsolódó bejegyzések

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://titihajnalka.eu/